Standar Blå 145x145

 
LIVGARDETS DRAGONERS
KAMRAT- och VETERANFÖRENING

LtHKHemBasCenterHalv4/12 2017 högtidlighölls minnet av slaget vid Lund under ledning av Livgardets nye chef överste Laura Swaan Wrede och dragonäldste överstelöjtnant Håkan Adén.

Efter genomförd visitation hälsade översten välkommen, det genomfördes ett antal chefsbyten. Kamratföreningen delade ut diplom och figur till de soldater som av sina kamrater valts till “Bäste Kamrat”. Högtidligheterna avslutades med korum samt ett högtidstal av dragonäldste.

 

Ett nytt nummer av Tidningen Livdragonen finns nu tillgänglig.

Livdragonen är föreningens medlemsorgan som förväntas utkomma minst en gång om året.

För dig som har ett facebookkonto föreslår vi att du går med i gruppen “Livgardets Dragoners Kamrat- och Veteranförening”. Där kommer vi att annonsera nyheter och förändringar som äger rum i föreningen och på hemsidan. På så sätt slipper du själv hålla koll utan får en blänkare i din e-post och i ditt FB-konto när något händer.